S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

CERTIFIKÁTY :

Tento e-shop je certifikovaný.

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Michal Magic
tel: +421917277858
info@previnarov.sk

 

 

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 115,00 EUR

TOVAR V AKCII

naša cena 166,00 EUR
naša cena 5,35 EUR

» Ochrana osobných údajov
Popis podmienok spracúvania osobných údajov

 

Prevádzkovateľ prevádzkuje internetový obchod (e-shop) na doméne www.previnarov.sk.

 

Osobné údaje od zákazníkov sa získavajú buď pri registrácii zákazníkov v e-shope, alebo pri vytváraní objednávky klienta priamo v e-shope, prípadne mailom alebo telefonicky.

Zákazník sa za účelom vytvorenia objednávky nemusí zaregistrovať a ak sa zaregistruje, v prípade záujmu má možnosť zrušiť vytvorené  konto, a to formou písomnej žiadosti zaslanej prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom, alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

  • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
  • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
  • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Likvidáciu jej osobných údajov. Vymazať je pri tom možné iba konto a históriu objednávok na internetovom obchode. V prípade už existujúcej a spracovanej objednávky musia byť osobné údaje archivované v účtovnom systéme spoločnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
  • Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne na stránke www.previnarov.sk, po prihlásení zákazníka.
  • Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získava od zákazníkov sú meno a priezvisko, telefónne číslo, email a adresa pre doručenie tovaru. Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby – zákazníka, ktorý je zapracovaný do Všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa. Obchodné podmienky má prevádzkovateľ zverejnené na svojej internetovej stránke a zákazník ich musí pred vykonaním objednávky odsúhlasiť. V prípade objednávok cez e-shop, sa priamo v objednávkovom formulári nachádza políčko, v ktorom musí zákazník povinne zaškrtnúť súhlas s Obchodnými podmienkami, a teda aj so spracovaním osobných údajov, inak nie je možné vykonať objednávku. V prípade mailových alebo telefonických objednávok, bude prevádzkovateľ vyžadovať od zákazníka písomné odsúhlasenie Obchodných podmienok, buď v mailovej alebo papierovej podobe, ktoré musí byť doručené prevádzkovateľovi pred spracovaním objednávky.

Účely spracovania údajov sú spracovanie objednávky zákazníkov, vystavenie faktúry, evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.previnarov.sk, potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru – telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty, evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií a zasielanie noviniek a akcií na internetovom obchode www.previnarov.sk, ak o túto službu prejaví záujem zákazník. Údaje budú tiež poskytnuté tretím stranám, ktorými sú pošta a prepravná spoločnosť, za účelom doručovania objednaného tovaru a identifikácie zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.

Pre zasielanie noviniek a akcií je potrebný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov. Tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

Všetky systémy, v ktorých sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb sú zabezpečené autorizovaným prístupom.

 

 

NTMyODA4Nj