S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

CERTIFIKÁTY :

Tento e-shop je certifikovaný.

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Michal Magic
tel: +421917277858
info@previnarov.sk

NOVINKY: 


» Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci: Michal  Magic

adresa : Na Priehon 883/87B, 94905, Nitra

email : info@previnarov.sk

tel. číslo: 0917 277 858

IČO:  37307053 , DIČ:  1045176407, IČ DPH: SK1045176407

IBAN:  SK33 0200 0000 0036 5933 4053

registrácia: OU-NR-OZP1-2013/015813-2, č.živ. reg. 609-8416

adresa internetového obchodu : www.previnarov.sk

Orgán dozoru a dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Staničná 9, P.O.BOX 49A
950 50  Nitra 1
Tel.: 037/7720 001
E-mail: nr@soi.sk

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Nákup v elektronickom obchode www.previnarov.sk  môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami. Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Predmetom predaja sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke elektronického obchodu www.previnarov.sk.

2. OBJEDNÁVKA TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Tovar je možné objednať:

-       vyplnením objednávky v elektronickom obchode

-       emailom na adrese: info@previnarov.sk

-       telefonicky na čísle 0917 277 858 ( len vo výnimočných prípadoch po odsúhlasení predávajúcim)

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko resp. obchodné meno, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov a dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018  Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru a osoby spracúvajúcej účtovníctvo predávajúceho). Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci automatický e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému.

Odoslanú objednávku následne potvrdí predávajúci e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.

Náš pracovník môže kupujúceho kontaktovať dodatočne telefonicky alebo e-mailom za účelom overenia objednávky, alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci je povinný :

-       dodať, na základe objednávky potvrdenej predávajúcim, kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu

-       odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej, alebo aj v elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady, predpísané platnými právnymi predpismi

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci je povinný:

 •        prevziať zakúpený, alebo objednaný tovar,
 •        zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 •        pri osobnom odbere potvrdiť na faktúre prevzatie tovaru svojím podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami, po potvrdení objednávky predávajúcim.

Kupujúci môže zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru podľa cenníka predávajúceho platného v čase objednania tovaru, vrátane nákladov na doručenie tovaru :

 • dobierkou prostredníctvom kuriéra v mieste dodania tovaru
 • bankovým prevodom
 • hotovosťou pri osobnom odbere tovaru

.        online platobnou kartou prostredníctvom služby SaltPay 

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia tovaru od predávajúceho alebo kuriéra.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

Pri platbe pred prevzatím tovaru vykonávajte úhradu až po tom, ako Vám príde e-mailom alebo telefonicky "potvrdenie objednávky".

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 14 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

Ak si zákazník pri osobnom odbere nevyzdvihne objednaný tovar do 14 dní od potvrdenia vybavenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra. Fakturovaný bude objednaný tovar a cena za doručenie tovaru. Faktúra zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v elektronickom obchode www.previnarov.sk.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v elektronickom obchode v čase objednania tovaru.

Prevádzkovateľ portálu previnarov.sk  je platcom DPH.  Ceny na stránke sú uvedené bez DPH aj s 20 % resp. 10 % DPH.

6. DODACIE PODMIENKY

Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.previnarov.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Bežná dodacia lehota je od 1 do 14 dní od potvrdenia objednávky, ktorú posielame e-mailom, alebo telefonicky. V prípade, že nejaký tovar nie je na sklade, dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená telefonicky a tovar dodáme po dohode so zákazníkom.

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu kuriérom. 

Tovar je možné si prevziať aj osobne, na adrese uvedenej v kontaktoch. Osobný odber tovaru je možný až po predchádzajúcom potvrdení dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a po dohodnutí termínu osobného odberu.

Ceny za dopravu platia len pri vnútroštátnej preprave. Predaj a doručenie tovaru nie je obmedzené len pre územie Slovenska. Orientačné ceny doručenia tovaru mimo územia Slovenska sú uvedené na stránke predávajúceho, resp. je možné ich upresniť e-mailom alebo telefonicky. E-mail a telefónne číslo nájdete v sekcii kontakty.

Na doručovanie tovaru využíva predávajúci kuriérsku spoločnosť General Logistics Systems Slovakia, s.r.o. so sídlom : Lieskovská cesta 13, 962 21, Lieskovec. 

Za doručenie objednaného tovaru v rámci Slovenskej republiky predávajúci účtuje kupujúcemu poplatky vo výške:

Kuriér, platba vopred :

 •        3,10 €- preprava do 1 kg
 •        3,80 € - preprava do 5 kg
 •        4,20 € - preprava do 10 kg
 •        6,80 € - preprava do 30 kg
 •        9,80 € - preprava do 50 kg

.        16 € - cena paletovej prepravy nadrozmerných zásielok do 99 kg (môže byť ešte individuálne upravená)

.        23 € - cena paletovej prepravy nadrozmerných zásielok od 99 kg do 300 kg (môže byť ešte individuálne upravená)

 Príplatok za dobierku: 1 €

Osobný odber: bez poplatku. 

Pri doručovaní vybraných sklenených produktov bude cena poštovného navýšená o 1 €, z dôvodu zvýšených nákladov na balenie a prepravu skla.

Ceny sú uvádzané s 20 % DPH

7. ODSTÚPENIE OD OBJEDNÁVKY A VRÁTENIE TOVARU

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky kupujúceho v prípade, keď nevie zabezpečiť aj napriek vynaloženiu maximálneho úsilia objednaný tovar. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (napr. chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje).

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom podľa uvedeného zákona, právo od uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol list o odstúpení od zmluvy odoslaný predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne, priamo u predávajúceho.

Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:

 • písomne kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
 • ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je nevyhnutné ho zaslať späť na adresu predávajúceho
 • tovar je vhodné posielať kuriérom a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy,

.       tovar je potrebné zaslať najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy

.        náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ

 • pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti predávajúci peniaze za tovar vrátane nákladov na dopravu prevodom na účet kupujúceho alebo iným dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 1. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Faktúra, doručená kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň ako záručný list.

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku, alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra, alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou, je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci alebo jej častí, spôsobené používaním. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záručná doba na tovar zaniká aj v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, alebo neoprávneným zásahom do výrobku.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Reklamácie budeme riešiť individuálnou dohodou so zákazníkom a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.  Tovar je vhodné posielať kuriérom a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, vhodne zabalený, pokiaľ možno  v originálnom obale. Miestom na dopravenie reklamovaného tovaru je adresa predávajúceho.

Reklamácia bude vyriešená najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Záručné a reklamačné podmienky bližšie špecifikuje Reklamačný poriadok.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.  Vaše osobné dáta považujeme za prísne dôverné, sú uložené v našej databáze. Pri spracovaní osobných údajov sa predávajúci riadi najmä Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ale aj inými platnými zákonmi, právnymi predpismi a internými dokumentmi

Osobné údaje od zákazníkov sa získavajú buď pri registrácii zákazníkov v e-shope, alebo pri vytváraní objednávky klienta priamo v e-shope, prípadne mailom alebo telefonicky.

Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získava od zákazníkov sú meno a priezvisko, telefónne číslo, email a adresa pre doručenie tovaru. Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva, využíva ich len v nevyhnutnej miere, len na nevyhnutnú dobu a prístup k nim majú len oprávnené osoby.

Osobné údaje kupujúceho sú v objednávkovom procese spracúvané na základe predzmluvného resp. zmluvného vzťahu a na spracovanie osobných údajov sa preto nevyžaduje osobitný súhlas kupujúceho.

Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám. Výnimkou sú nevyhnutné osobné údaje spotrebiteľa potrebné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi a údaje potrebné na spracovanie účtovníctva predávajúceho, ktoré predávajúci poskytne sprostredkovateľovi na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona 18/2018 Z.z.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov zabezpečí tieto údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, a to prijatím vhodných technických a organizačných opatrení.

Bližší popis podmienok spracúvania osobných údajov sa nachádza v sekcii Ochrana osobných údajov

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky sú platné odo dňa 1.2.2022. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Obchodné podmienky sú uzatvárané a nadobúdajú účinnosť objednaním tovaru zo strany zákazníka, čím sa uzatvára kúpna zmluva, s čím zákazník objednaním tovaru plne súhlasí a bol s Obchodnými podmienkami oboznámený v celom rozsahu.

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

M2IxZmZi